دکتر خشایار احمدی

دکتر خشایار احمدی

جراح پلاستیک بینی و صورت
بورد تخصصی جراحی گوش، گلو و بینی
مدرس دانشگاه