دکتر خشایار احمدی

دکتر خشایار احمدی

  • جراح پلاستیک بینی و صورت
  • بورد تخصصی جراحی گوش، گلو و بینی
  • مدرس دانشگاه