طرح یاری رسانی مهر زیبایی

این طرح توسط آقای دکتر خشایار احمدی و با همکاری چند تن از جراحان برتر ایران به منظور یاری رسانی به جراحی بینی بانوان ایران زمین که دارای 3 شرط همزمان زیر هستند ارائه شده است:

  1. وجود بدشکلی بینی و مشکلات تنفسی به دلیل شکستگی بینی در حوادثی مانند زلزله، سیل، جنگ، نزاع خانوادگی، تصادف و موارد مشابه آن.
  2. عدم تمکن مالی خود یا والدین در پرداخت هزینه های درمان.
  3. افسردگی متعاقب از ناهنجاری ظاهری و طرد شدن از جامعه.
توضیحات دکتر خشایار احمدی در خصوص طرح مهر زیبایی: مشاهده فیلم